top of page

Chybové stavy kotlů Baxi Chyba E128

Baxi

Chybové stavy kotlů Baxi Chyba E128

logo baxi.jpeg

Baxi Chybová hláška E128

Chyba znamená:

1. Zablokování kotle po chybném vyhodnocení spalování
v 12 po sobě jdoucích případech

Oprava nebo příčina 

1. Zkontrolujte ionizační elektrodu a přívodní kabely,
dále případný zpětný tah spalin. Poté spusťte
automatickou kalibraci a případně následně vyměňte
příslušné součásti.

2. Kontaktujte servisního technika

bottom of page