top of page

Chybové stavy kotlů Baxi Chyba E129

Baxi

Chybové stavy kotlů Baxi Chyba E129

logo baxi.jpeg

Baxi Chybová hláška E129

Chyba znamená:

1. Zablokování kotle po ztrátě plamene v 12 po sobě
jdoucích případech

Oprava nebo příčina 

1. Zkontrolujte ionizační elektrodu a přívodní kabely,
dále případnou recirkulaci spalin.

2. Kontaktujte servisního technika

bottom of page