top of page

Chybové stavy kotlů Baxi Chyba E133

Baxi

Chybové stavy kotlů Baxi Chyba E133

logo baxi.jpeg

Baxi Chybová hláška E133

Chyba znamená:

1. (vnitřní kod 0) Zablokování kotle, protože nedošlo k zapálení hořáku.
2. ( Vnitřní kod1) Zablokování kotle,protože nedošlo k zapálení hořáku
z důvodu zaneseného odtoku kondenzátu

Oprava nebo příčina 

1. Ujistěte se, že je přístroj napájen ze sítě, zkontrolujte
zapalovací elektrodu, kontrolní elektrodu plamene a
přívodní kabely, dále případnou recirkulaci spalin.
Poté spusťte automatickou kalibraci a případně
následně vyměňte příslušné součásti.
2. Zkontrolujte zda řádně odtéká kondenzát do
kanalizace

2. Kontaktujte servisního technika

bottom of page