top of page

Buderus

Chybové stavy Buderus Chyba 1021

buderus.jfif

Buderus chyba 1021

Chyba znamená.
Třída poruchy: R

Čidlo výstupní teploty teplé vody vadné.

Oprava nebo příčina

▶ Zkontrolujte připojovací konektor, popř., je správně zasuňte.
▶ Zkontrolujte montážní polohu čidla teploty, popř. je správně namontujte.
▶ Zkontrolujte čidlo teploty, případně je vyměňte ( tab. 84, str. 62).
▶ Zkontrolujte, zda připojovací kabel není přerušený nebo zkratovaný, případně jej
vyměňte.
▶ Vyměňte přístrojovou elektroniku.

V případě problému kontaktujte servisního technika

bottom of page