top of page

Buderus

Chybové stavy Buderus Chyba 1065

buderus.jfif

Buderus chyba 1065

Chyba znamená.
Třída poruchy: R

Snímač tlaku vadný nebo není připojený.

Oprava nebo příčina

▶ Zkontrolujte připojovací konektor, popř., je správně zasuňte.
▶ Zkontrolujte, popř. vyměňte snímač tlaku.
▶ Zkontrolujte, zda připojovací kabel není přerušený nebo zkratovaný, případně jej
vyměňte.
▶ Vyměňte přístrojovou elektroniku.

V případě problému kontaktujte servisního technika

bottom of page