top of page

Buderus

Chybové stavy Buderus Chyba 1074

buderus.jfif

Buderus chyba 1074

Chyba znamená.
Třída poruchy: R

Chybí signál od čidla teploty na výstupu.

Oprava nebo příčina

▶ Zkontrolujte připojovací konektor, popř., je správně zasuňte.
▶ Zkontrolujte čidlo teploty na výstupu, popř. je vyměňte.
▶ Zkontrolujte, zda připojovací kabel není přerušený, případně jej vyměňte.
▶ Vyměňte přístrojovou elektroniku.

V případě problému kontaktujte servisního technika

bottom of page