top of page

Buderus

Chybové stavy Buderus Chyba 1076

buderus.jfif

Buderus chyba 1076

Chyba znamená.
Třída poruchy: R

Chybí signál z omezovače teploty tepelného
výměníku.

Oprava nebo příčina

▶ Zkontrolujte připojovací konektor, popř., je správně zasuňte.
▶ Zkontrolujte omezovač teploty tepelného výměníku, popř. jej vyměňte.
▶ Zkontrolujte, zda připojovací kabel není přerušený, případně jej vyměňte.
▶ Vyměňte přístrojovou elektroniku.

V případě problému kontaktujte servisního technika

bottom of page