top of page

Buderus

Chybové stavy Buderus Chyba 2085

buderus.jfif

Buderus chyba 2085

Chyba znamená.
Třída poruchy: V

Interní porucha v řídicí jednotce hořáku.

Oprava nebo příčina

▶ Resetujte zařízení.
▶ Trvá-li porucha po provedení resetu i nadále, je řídicí jednotka hořáku vadná a je
nutno ji vyměnit.

V případě problému kontaktujte servisního technika

bottom of page