top of page

Buderus

Chybové stavy kotlů Buderus Chyba 224

buderus.jfif

Buderus chyba 224

Chyba znamená. Třída poruchy: B,V

Došlo k iniciaci omezovače teploty spalin nebo
omezovače teploty tepelného výměníku.

Pokud provozní porucha přetrvává delší dobu, stane se z provozní poruchy porucha
blokační.

▶ Zkontrolujte polohu ventilu v otopném okruhu, popř. ventil otevřete.
▶ Zkontrolujte tlak vody, případně doplňte vodu na předepsaný tlak.
▶ Zkontrolujte, zda omezovač teploty tepelného výměníku a připojovací kabel nejsou
přerušeny a případně je vyměňte.
▶ Zkontrolujte, zda nedošlo k přerušení omezovače teploty spalin a připojovacího
kabelu, popřípadě proveďte výměnu.
▶ Odvzdušněte zařízení pomocí servisní funkce 4-A1 ( str. 31).

V případě problému kontaktujte servisního technika

bottom of page