top of page

Buderus

Chybové stavy kotlů Buderus Chyba 227

buderus.jfif

Buderus chyba 227

Chyba znamená. Třída poruchy: V,B

Nebyl identifikován plamen.

Po 5. pokusu o zapálení se z provozní poruchy stane blokační porucha.

▶ Zkontrolujte, zda je plynový uzávěr otevřen.
▶ Kontrola připojovacího tlaku plynu.
▶ Zkontrolujte ionizační signál.
▶ Zkontrolujte napájení.
▶ Zkontrolujte popř. vyměňte elektrody s kabely.
▶ Zkontrolujte spalinový systém, popř. jej vyčistěte nebo opravte.
▶ Zkontrolujte, popř. upravte poměr plyn-vzduch.
▶ Vyčistěte tepelný výměník.
▶ Prověřte plynový ventil, příp. jej vyměňte.
▶ Zkontrolujte nastavení hořáku, popř. upravte.

V případě problému kontaktujte servisního technika

bottom of page