top of page

Buderus

Chybové stavy kotlů Buderus Chyba 242

buderus.jfif

Buderus chyba 242

Chyba znamená.
Třída poruchy: V

Porucha systému přístrojové elektroniky

Oprava nebo příčina 

▶ Resetujte řídicí jednotku/řídicí jednotku hořáku.
▶ Elektrická připojení na řídicí jednotce/řídicí jednotce hořáku opět správně
připojte.
▶ Vyměňte řídicí jednotku/řídicí jednotku hořáku.

V případě problému kontaktujte servisního technika

bottom of page