top of page

Buderus

Chybové stavy Buderus Chyba 2941

buderus.jfif

Buderus chyba 2941

Chyba znamená.
Třída poruchy: B

Průtok ve zdroji tepla příliš malý.

Oprava nebo příčina

▶ Zkontrolujte konektor čidla teploty na výstupu, popř. jej správně zasuňte.
▶ Zkontrolujte čidlo teploty na výstupu, popř. je vyměňte.
▶ Zkontrolujte, zda čerpadlo neblokuje, popř. blokování odstraňte.
▶ Zkontrolujte nastavení čerpadla, popř. nastavení upravte.
▶ Zkontrolujte tlak vody, případně doplňte vodu na předepsaný tlak.

V případě problému kontaktujte servisního technika

bottom of page