top of page

Buderus

Chybové stavy Buderus Chyba 2963

buderus.jfif

Buderus chyba 2963

Chyba znamená.
Třída poruchy: R

Signál od omezovače teploty tepelného
výměníku a čidla teploty na výstupu se pohybuje
mimo dovolený rozsah.

Oprava nebo příčina

▶ Zkontrolujte montážní polohu čidla teploty na výstupu, popř. je správně

V případě problému kontaktujte servisního technika

bottom of page