top of page

Buderus

Chybové stavy Buderus Chyba 2966

buderus.jfif

Buderus chyba 2966

Chyba znamená.
Třída poruchy: B

Příliš rychlé zvýšení teploty na výstupu v
tepelném výměníku.

Oprava nebo příčina

▶ Zkontrolujte tlak vody, případně doplňte vodu na předepsaný tlak.
▶ Zkontrolujte čerpadlo.
▶ Zkontrolujte polohu ventilu v otopném okruhu, popř. ventil otevřete.

V případě problému kontaktujte servisního technika

bottom of page