top of page

Buderus

Chybové stavy kotlů Buderus Chyba 342

buderus.jfif

Buderus chyba 342

Chyba znamená.
Třída poruchy: BC

Zvýšení teploty při provozu teplé vody je příliš
rychlé.

Oprava nebo příčina

▶ Při příliš nízkém tlaku vody vodu doplňte a systém odvzdušněte.
▶ Otevřete servisní kohouty v nabíjecím okruhu zásobníku.
▶ Vyměňte přepínací ventil/nabíjecí čerpadlo zásobníku.

V případě problému kontaktujte servisního technika

bottom of page