top of page

Buderus

Chybové stavy kotlů Buderus Chyba 810

buderus.jfif

Buderus chyba 810

Chyba znamená.
Třída poruchy: -

Teplota teplé vody se po dobu 2 hodin nezvýšila

Oprava nebo příčina

▶ Zabraňte, aby voda unikala.
▶ Čidlo výstupní teploty teplé vody umístěte do správné polohy.
▶ Nelze-li změřit žádní napětí, je vadný ovládací pult MC10 a je nutné jej vyměnit.
▶ Je-li nabíjecí čerpadlo zásobníku teplé vody napájeno proudem, ale přesto ještě
neběží, je vadné a musí se vyměnit.
▶ Není-li nabíjecí čerpadlo zásobníku zásobníku teplé vody napájeno proudem, je
závada v kabelu mezi ovládacím pultem a čerpadlem. Zkontrolujte šroubové svorka
a kabely.
▶ Není-li 3cestný ventil napájen proudem, je závada v kabelu mezi ovládacím pultem
a čerpadlem. Zkontrolujte šroubové svorka a kabely.
▶ Je-li 3cestný ventil napájen proudem, ale přesto nefunguje, je ventil vadný a musí
se vyměnit.
▶ Bylo-li na svorkách naměřeno napětí cca 230 V a čerpadlo nepracuje, je čerpadlo
vadné a nutno je vyměnit.
▶ Odstraňte všechny poruchy v kabelech. V případě potřeby proveďte odvzdušnění.
▶ Při jakýchkoli odchylkách čerpadlo vyměňte.
▶ Teplou vodu-vytápění nastavte na „Priorita“.
▶ Pokud se odečtené hodnoty od hodnot v tabulce liší, vyměňte čidlo.

V případě problému kontaktujte servisního technika

bottom of page