top of page

Kanalizační potrubí a odpady

Odpady a kanalizace jsou klíčovou součástí našeho životního prostředí. Je důležité mít funkční a spolehlivý systém kanalizace, aby bylo zajištěno bezpečné odvádění odpadů z domácností a průmyslových provozů. Naše společnost nabízí široké spektrum služeb v oblasti odpadů a kanalizace.

Zhotovení kanalizačního potrubí

Kanalizaci dokážeme pokládat pomocí moderní technologie, která umožňuje rychlé a přesné položení potrubí bez nutnosti rušit stávající infrastrukturu. Dále jsme schopni lokalizovat únik vody nebo odpadů pomocí moderních detektorů a specializovaného vybavení. Tímto způsobem dokážeme rychle a efektivně najít místo, kde se nachází problém, a následně ho opravit.

2

Efektivní čištění kanalizace

Pro efektivní čištění kanalizace používáme speciální vysokotlaké čistící stroje, které jsou schopné odstranit i tvrdé usazeniny a zbytky. Pokud je potřeba, provedeme i tlakovou nebo zátopovou zkoušku, která dokáže odhalit případné problémy s průchodností potrubí.

3

Tlaková zkouška

- spočívá v tlakovém testování potrubí, kde je testovací tekutina, obvykle voda, vstřikována do potrubí za určitou tlakovou hranici, aby bylo možné ověřit, zda jsou všechny spoje a trubky pevné a neprůsakné. Tento proces může být aplikován na různé typy potrubí, včetně vodovodního potrubí, plynovodů nebo kanalizačních potrubí.

4

Zátopová zkouška

- se používá k ověření funkčnosti odvodnění nebo čerpání vody, například v případě garáží, sklepů nebo jiných podzemních prostorů. Při této zkoušce se zvyčejně používá speciální zařízení, které vytváří tlak vody nad úrovní odvodňovacího zařízení a umožňuje tak ověřit, zda voda je správně odváděna a zda fungují všechna čerpací zařízení a ventily.

bottom of page