top of page

Jak předejít únikům vody: Nejčastější příčiny a způsoby prevence


Úniky vody mohou být zdrojem značných finančních ztrát a potíží, které mohou ovlivnit jak soukromé domácnosti, tak i komerční podniky. Kromě toho mohou také představovat zdravotní riziko, pokud jsou zdrojem kontaminace pitné vody. V tomto článku se podíváme na nejčastější příčiny úniků vody a jak se jim dá předejít.


1. Stará nebo poškozená vodovodní potrubí


Stará nebo poškozená vodovodní potrubí jsou jednou z nejčastějších příčin úniků vody. Pokud jsou potrubí vystavena extrémním podmínkám jako jsou například vysoké teploty, vibrace, nebo náhlé změny tlaku, mohou se stát křehkými a prasknout. Poškozené potrubí může být také výsledkem nadměrného opotřebení nebo špatného instalatérského zpracování.


2. Poruchy spojů vodovodního potrubí


Další příčinou úniků vody jsou poruchy spojů mezi vodovodními trubkami. Tyto spoje se mohou v důsledku vibrací a pohybu potrubí uvolnit nebo protrhnout, což může způsobit úniky vody.


3. Poruchy ventilů a kohoutků


Ventily a kohoutky jsou také jedním z důvodu úniků vody. Tyto součástky se mohou opotřebovat a jejich těsnění může být porušeno, což může způsobit únik vody.


4. Poruchy vodovodních přístrojůPokud jsou vodovodní přístroje, jako jsou například kotle, pračky nebo myčky nádobí, poškozené, mohou způsobit únik vody. Ten může vzniknout například přetížením, nadměrným opotřebením nebo špatným použitím.


5. Poškozené střechy, okna a dveře

Úniky vody mohou být také způsobeny poškozením střech, oken nebo dveří, které mohou propouštět vodu do budovy. To mohou napáchat například praskliny nedostatečné těsnění nebo nadměrné opotřebení.


Celkově je pravidelná údržba a kontrola vodovodního systému klíčová pro prevenci úniků vody. Pokud se však přece jenom stane únik vody, je důležité co nejdříve jednat a najmout kvalifikovaného instalatéra, aby byl problém co nejdříve vyřešen pomocí detekce úniku vody a následné opravy tak, aby se minimalizovaly jakékoli škody.


34 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page