top of page
Wavy Abstract Background

Protherm

Chybové stavy kotlů Protherm Chyba F28

protherm logo_edited_edited.jpg

Protherm  Chybová hláška F 28

Chyba znamená:

Výpadek při rozběhu: zapálení neúspěšné

Oprava nebo příčina 

1. Plynoměr vadný nebo hlídač tlaku plynu aktivovaný, vzduch v plynu, hydraulický tlak plynu příliš malý, cesta kondenzátu ucpaná, špatná tryska hořáku,
špatná plynová armatura, porucha na plynové armatuře, vícenásobný konektor na desce plošných spojů není správně zastrčený, přerušení ve svazku
kabelů, zapalovací zařízení (zapalovací transformátor, zapalovací kabel,
zapalovací konektor, zapalovací elektroda) vadné, přerušení ionizačního
proudu (kabel, elektroda), vadné uzemnění výrobku, elektronika vadná, přívod vzduchu nebo odvod spalin ucpaný.

2. Kontaktujte servisního technika

bottom of page