top of page
Connecting Dots

Vaillant 

Chybové stavy kotlů Vaillant  Chyba F 013

vaillant_logo_edited.jpg

Vaillant Chybová hláška F013

Teplotní čidlo zásobníku je zkratováno.

1. Porucha elektrického připojení teplotního čidla zásobníku.
2. Teplotní čidlo zásobníku vadné.

Oprava nebo příčina 

1. Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a senzorem včetně všech konektorových spojů.
2. Zkontrolujte a příp. vyměňte teplotní čidlo zásobníku.

3. Kontaktujte servisního technika

bottom of page