top of page
Connecting Dots

Vaillant 

Chybové stavy kotlů Vaillant  Chyba F 020

vaillant_logo_edited.jpg

Vaillant Chybová hláška F020

Pojistný bezpečnostní termostat (STB) přerušuje řízení plynového ventilu. Plynový ventil byl uzavřen, protože teplota výstupního nebo vstupního teplotního čidla překročila maximální mezní hodnotu.

1. Ve výrobku je příliš málo vody/není žádná voda.
2.Porucha elektrického připojení výstupního teplotního čidla.
3. Porucha elektrického připojení vstupního teplotního čidla.
4. Vadné výstupní teplotní čidlo.
5. Vadné vstupní teplotní čidlo.
6. Čerpadlo je vadné.
7. Trojcestný přepínací ventil vadný nebo zablokovaný.
8. Vadný senzor tlaku vod.
9. Vadný senzor průtočného množství.
10. Nežádoucí vybíjení přes kabel zapalování, zapalovací konektor nebo zapalovací elektrodu

Oprava nebo příčina 

1. Napusťte topný systém.
1A. Zkontrolujte výrobek a systém, zda se nevyskytují netěsnosti.
2. Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a senzorem včetně všech
konektorových spojů.
3. Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a senzorem včetně všech
konektorových spojů.
4. Zkontrolujte a příp. vyměňte výstupní teplotní čidlo.
5. Zkontrolujte a příp. vyměňte vstupní teplotní čidlo.
6. Zkontrolujte a příp. vyměňte čerpadlo.
7. Zkontrolujte a příp. vyměňte trojcestný přepínací ventil.
8. Zkontrolujte a příp. vyměňte senzor tlaku vody.
9. Zkontrolujte a příp. vyměňte senzor průtočného množství.
10. Zkontrolujte kabel zapalování, zapalovací konektor nebo zapalovací elektrodu.

11. Kontaktujte servisního technika

bottom of page