top of page
Connecting Dots

Vaillant 

Chybové stavy kotlů Vaillant  Chyba F 022

vaillant_logo_edited.jpg

Vaillant Chybová hláška F022

Žádná voda či příliš málo vody ve výrobku nebo příliš nízký tlak vody.

1. Ve výrobku je příliš málo vody/není žádná voda.
2. Porucha elektrického připojení senzoru tlaku vody.
3. Kabel k čerpadlu / k snímači tlaku vody povolený/nezasunutý/vadný.
4. Vadný senzor tlaku vody.
5. Porucha provozu čerpadla.
6. Elektromagnetický ventil automatického napouštěcího zařízení vadný.
7. Interní expanzní nádoba vadná.

Oprava nebo příčina 

1. Napusťte topný systém.
1.A Zkontrolujte výrobek a systém, zda se nevyskytují netěsnosti.
2. Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a senzorem včetně všech
konektorových spojů.
3. Zkontrolujte kabel k čerpadlu / k snímači tlaku vody.
4. Zkontrolujte a příp. vyměňte senzor tlaku vody.
5. Zkontrolujte a příp. vyměňte kabel k čerpadlu/ senzoru tlaku vody.
6. Zkontrolujte automatické napouštěcí zařízení a příp. je vyměňte.
7. Zkontrolujte interní expanzní nádobu a příp. ji vyměňte.

8. Kontaktujte servisního technika

bottom of page