top of page
Connecting Dots

Vaillant 

Chybové stavy kotlů Vaillant  Chyba F 023

vaillant_logo_edited.jpg

Vaillant Chybová hláška F023

Teplotní rozpětí mezi výstupem/vstupem je příliš velké.

1. Vzduch ve výrobku.
2. Porucha elektrického připojení výstupního teplotního čidla.
3. Porucha elektrického připojení vstupního teplotního čidla.
4. Vadné výstupní teplotní čidlo.
5. Vadné vstupní teplotní čidlo.
6. Zablokované čerpadlo.
7. Čerpadlo běží na nižší výkon.
8. Trojcestný přepínací ventil vadný nebo zablokovaný.
9. Interní expanzní nádoba vadná.

Oprava nebo příčina 

1. Odvzdušněte topný systém.
2. Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a senzorem včetně všech konektorových spojů.
3. Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a senzorem včetně všech konektorových spojů.
4. Zkontrolujte a příp. vyměňte výstupní teplotní čidlo.
5. Zkontrolujte a příp. vyměňte vstupní teplotní čidlo.
6. Zkontrolujte funkci čerpadla.
7. Zkontrolujte funkci čerpadla.
8. Zkontrolujte a příp. vyměňte trojcestný přepínací ventil.
9. Zkontrolujte interní expanzní nádobu a příp. ji vyměňte.

10. Kontaktujte servisního technika

bottom of page