top of page
Connecting Dots

Vaillant 

Chybové stavy kotlů Vaillant  Chyba F 029

vaillant_logo_edited.jpg

Vaillant Chybová hláška F029

Zapálení po výpadku plamene během provozu bylo neúspěšné.

1. Přerušen přívod plynu
2. Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin
3. Vadné uzemnění
4. Zablokovaná trubka k nasávání vzduchu
5. Výpadky zapalování
6. Kondenzát ve spalovací komoře kvůli ucpanému odtoku kondenzátu
7. Vadné čerpadlo na kondenzát (pokud je k dispozici)
8. Regulační elektroda se dotýká hořáku
9. Vadný hořák
10. Přerušení ve svazku kabelů
11. Vadná zapalovací elektroda
12. Vadná plynová armatura/nesprávná ET plynová armatura

Oprava nebo příčina 

1. Zkontrolujte přívod plynu.
2. Zkontrolujte celý odvod spalin.
3. Zkontrolujte uzemnění výrobku.
4. Zkontrolujte a příp. vyměňte trubku k nasávání vzduchu.
5. Zkontrolujte funkci zapalovacího transformátoru.
6.AZkontrolujte a příp. vyčistěte potrubí k odvodu kondenzátu včetně sifonu.
6.B Zkontrolujte spalovací komoru (elektrody, izolační vložky, hořáky).
6.C Příp. vyměňte izolační vložky ve spalovací komoře.
7. Zkontrolujte a vyčistěte čerpadlo na kondenzát. Příp. čerpadlo na kondenzát vyměňte.
8.A Zkontrolujte vzdálenost mezi regulační elektrodou a hořákem.
8.B Zkontrolujte a příp. vyměňte regulační elektrodu.
9. Zkontrolujte a příp. vyměňte hořák.
10. Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů včetně všech konektorových spojů.
11. Zkontrolujte a příp. vyměňte zapalovací elektrodu.
12. Zkontrolujte a příp. vyměňte plynovou armaturu.

13. Kontaktujte servisního technika

bottom of page