top of page
Connecting Dots

Vaillant 

Chybové stavy kotlů Vaillant  Chyba F 032

vaillant_logo_edited.jpg

Vaillant Chybová hláška F032

Otáčky ventilátoru jsou mimo toleranci.

1. Porucha elektrického připojení ventilátoru
2. Ventilátor blokován
3. Ventilátor vadný
4. Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin
5. Deska plošných spojů vadná

Oprava nebo příčina 

1. Zkontrolujte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a ventilátorem včetně všech konektorových spojů.
2. Zkontrolujte funkci ventilátoru.
3. Zkontrolujte a příp. vyměňte ventilátor.
4. Zkontrolujte celý odvod spalin.
5. Vyměňte desku plošných spojů.

6. Kontaktujte servisního technika

bottom of page