top of page
Connecting Dots

Vaillant 

Chybové stavy kotlů Vaillant  Chyba F 035

vaillant_logo_edited.jpg

Vaillant Chybová hláška F035

Přívod vzduchu a odvod spalin je blokovaný.

1. Potrubí na přívod vzduchu a odvod spalin při prvním uvedení do provozu blokováno
2. Zablokovaná trubka k nasávání vzduchu
3. Průtočný tlak plynu příliš nízký
4. Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin
5. Kondenzát ve spalovací komoře kvůli ucpanému odtoku kondenzátu
6. Vadné čerpadlo na kondenzát (pokud je k dispozici)
7. Přívod spalovacího vzduchu není dostatečný
8. Vadný hořák
9. Vadná plynová armatura/nesprávná ET plynová armatura

Oprava nebo příčina 

1. Zkontrolujte celý odvod spalin a poté deaktivujte D.145.
2. Zkontrolujte a příp. vyměňte trubku k nasávání vzduchu.
3. Zkontrolujte průtočný tlak plynu a manostat.
4. Zkontrolujte celý odvod spalin.
5.A Zkontrolujte a příp. vyčistěte potrubí k odvodu kondenzátu včetně sifonu.
5.B Zkontrolujte spalovací komoru (elektrody, izolační vložky, hořáky).
5.C Příp. vyměňte izolační vložky ve spalovací komoře.
6. Zkontrolujte a vyčistěte čerpadlo na kondenzát. Příp. čerpadlo na kondenzát vyměňte.
7. Zkontrolujte přívod spalovacího vzduchu.
8. Zkontrolujte a příp. vyměňte regulační elektrodu.
9. Zkontrolujte a příp. vyměňte hořák. Zkontrolujte a příp. vyměňte plynovou armaturu.

10. Kontaktujte servisního technika

bottom of page