top of page
Connecting Dots

Vaillant 

Chybové stavy kotlů Vaillant  Chyba F 040

vaillant_logo_edited.jpg

Vaillant Chybová hláška F040

Vzduchové číslo je příliš malé.

1. Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin
2. Zablokovaná trubka k nasávání vzduchu
3. Kondenzát ve spalovací komoře kvůli ucpanému odtoku kondenzátu
4. Vadné čerpadlo na kondenzát (pokud je k dispozici)
5. Nastavený nesprávný druh plynu
6. Nesprávně nastavené vyrovnání plynové armatury v D.052 und ggf. D.182
7. Porucha elektrického připojení plynové armatury
8. Elektrická plynová armatura není připojená / je nesprávně připojená
9. Vadná regulační elektroda
10. Vadný hořák
11. Deska plošných spojů vadná
12. Ventilátor vadný

Oprava nebo příčina 

1. Zkontrolujte celý odvod spalin
2. Zkontrolujte a příp. vyměňte trubku k nasávání vzduchu.
3. A Zkontrolujte a příp. vyčistěte potrubí k odvodu kondenzátu včetně sifonu.
3.B Zkontrolujte spalovací komoru (elektrody, izolační vložky, hořáky).
3.C Příp. vyměňte izolační vložky ve spalovací komoře.
4. Zkontrolujte a vyčistěte čerpadlo na kondenzát. Příp. čerpadlo na kondenzát vyměňte.
5. Zkontrolujte druh plynu a nastavení druhu plynu pod D.156 a D.157.
6. Zkontrolujte nastavení vyrovnání plynové armatury.
7. Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů k plynové armatuře.
8. Zkontrolujte elektrické připojení plynové armatury.
9. Zkontrolujte a příp. vyměňte regulační elektrodu.
10. Zkontrolujte a příp. vyměňte hořák.
11. Vyměňte desku plošných spojů
12. Zkontrolujte a příp. vyměňte ventilátor.

13. Kontaktujte servisního technika

bottom of page