top of page
Connecting Dots

Vaillant 

Chybové stavy kotlů Vaillant  Chyba F 044

vaillant_logo_edited.jpg

Vaillant Chybová hláška F044

Ionizační signál regulační elektrody je příliš malý. Úprava posunutí se nezdařila.

1. Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin
2.Zablokovaná trubka k nasávání vzduchu
3. Kondenzát ve spalovací komoře kvůli ucpanému odtoku kondenzátu
4.Vadné čerpadlo na kondenzát (pokud je k dispozici)
5. Průtočný tlak plynu příliš nízký
6. Nastavený nesprávný druh plynu
7. Přerušení ve svazku kabelů
8. Vadný hořák
9. Vadná plynová armatura/nesprávná ET plynová armatura
10. Nesprávně nastavené vyrovnání plynové armatury v D.052 und ggf. D.182
11. Vadná regulační elektroda
12. Plynová armatura vadná
13. Deska plošných spojů vadná

Oprava nebo příčina 

1. Zkontrolujte celý odvod spalin.
2. Zkontrolujte a příp. vyměňte trubku k nasávání vzduchu.
3.A Zkontrolujte a příp. vyčistěte potrubí k odvodu kondenzátu včetně sifonu.
3.B Zkontrolujte spalovací komoru (elektrody, izolační vložky, hořáky).
3.C Příp. vyměňte izolační vložky ve spalovací komoře.
4. Zkontrolujte a vyčistěte čerpadlo na kondenzát. Příp. čerpadlo na kondenzát vyměňte.
5. Zkontrolujte průtočný tlak plynu a manostat.
6. Zkontrolujte druh plynu a nastavení druhu plynu pod D.156 a D.157.
7. Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů včetně všech konektorových spojů.
8. Zkontrolujte a příp. vyměňte hořák.
9. Zkontrolujte a příp. vyměňte plynovou armaturu.
10. Zkontrolujte nastavení vyrovnání plynové armatury.
11. Zkontrolujte a příp. vyměňte regulační elektrodu.
12. Vyměňte plynovou armaturu.
13. Vyměňte desku plošných spojů.

14. Kontaktujte servisního technika

bottom of page