top of page
Connecting Dots

Vaillant 

Chybové stavy kotlů Vaillant  Chyba F 061

vaillant_logo_edited.jpg

Vaillant Chybová hláška F061

ASIC nebo µController neběží podle stanoveného časového zadání.

1. Porucha elektrického připojení plynové armatury
2. Deska plošných spojů vadná

Oprava nebo příčina 

1. Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů k plynové armatuře.
2. Vyměňte desku plošných spojů.

3. Kontaktujte servisního technika

bottom of page