top of page
Connecting Dots

Vaillant 

Chybové stavy kotlů Vaillant  Chyba F 075

vaillant_logo_edited.jpg

Vaillant Chybová hláška F075

Nárůst tlaku při rozběhu oběhového čerpadla topení je příliš malý.

1. Vadný senzor tlaku vody
2. Interní oběhové čerpadlo topení vadné
3. Tlak v systému příliš nízký
4. Interní expanzní nádoba vadná
5. Ve výrobku je příliš málo vody/není žádná voda.
6. Vzduch ve výrobku
7. Přerušení v kabelovém svazku (kabel Lin)
8. Přerušení ve svazku kabelů

Oprava nebo příčina 

1. Zkontrolujte a příp. vyměňte senzor tlaku vody.
2. Vyměňte interní oběhové čerpadlo topení.
3. Zkontrolujte tlak v systému
4. Zkontrolujte interní expanzní nádobu a příp. ji vyměňte.
5.A Napusťte topný systém.
5.B Zkontrolujte výrobek a systém, zda se nevyskytují netěsnosti.
6. Odvzdušněte topný systém.
7. Zkontrolujte kabelový svazek (kabel lin)
8. Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů včetně všech konektorových spojů.

9. Kontaktujte servisního technika

bottom of page