top of page
Connecting Dots

Vaillant 

Chybové stavy kotlů Vaillant  Chyba F 083

vaillant_logo_edited.jpg

Vaillant Chybová hláška F083

Při spuštění hořáku není zaznamenán žádný nárůst teploty nebo je zaznamenán příliš pomalý nárůst teploty na výstupním nebo vstupním teplotním čidle.

1. Tlak v systému příliš nízký
2. Výstupní teplotní čidlo žádný kontakt
3. Porucha elektrického připojení výstupního teplotního čidla
4. Vstupní teplotní čidlo žádný kontakt
5. Porucha elektrického připojení vstupního teplotního čidla
6. Ve výrobku je příliš málo vody/není žádná voda.

Oprava nebo příčina 

1. Zkontrolujte tlak v systému.
2. Zkontrolujte, zda výstupní teplotní čidlo správně doléhá na trubku výstupního potrubí.
3. Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a senzorem včetně všech konektorových spojů.
4. Zkontrolujte, zda vstupní teplotní čidlo správně doléhá na trubku vstupního potrubí.
5. Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a senzorem včetně všech konektorových spojů.
6.A Napusťte topný systém.
6.B Zkontrolujte výrobek a systém, zda se nevyskytují netěsnosti.

7. Kontaktujte servisního technika

bottom of page