top of page
Connecting Dots

Vaillant 

Chybové stavy kotlů Vaillant  Chyba F 095

vaillant_logo_edited.jpg

Vaillant Chybová hláška F095

Krokový motor plynového ventilu dosáhl minimálního přípustného počtu kroků.

1. Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin
2. Kondenzát ve spalovací komoře kvůli ucpanému odtoku kondenzátu
3. Vadné čerpadlo na kondenzát (pokud je k dispozici)
4. Nastavený nesprávný druh plynu
5. Nesprávně nastavené vyrovnání plynové armatury v D.052 und ggf. D.182
6. Vadný hořák
7. Vadná plynová armatura/nesprávná ET plynová armatura
8. Porucha elektrického připojení plynové armatury
9. Vadná regulační elektroda
10. Deska plošných spojů vadná

Oprava nebo příčina 

1. Zkontrolujte celý odvod spalin
2.A Zkontrolujte a příp. vyčistěte potrubí k odvodu kondenzátu včetně sifonu.
2.B Zkontrolujte spalovací komoru (elektrody, izolační vložky, hořáky).
2.C Příp. vyměňte izolační vložky ve spalovací komoře.
3. Zkontrolujte a vyčistěte čerpadlo na kondenzát. Příp. čerpadlo na kondenzát vyměňte.
4. Zkontrolujte druh plynu a nastavení druhu plynu pod D.156 a D.157.
5. Zkontrolujte nastavení vyrovnání plynové armatury.
6. Zkontrolujte a příp. vyměňte hořák.
7. Zkontrolujte a příp. vyměňte plynovou armaturu.
8. Zkontrolujte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a plynovou armaturou včetně všech konektorových spojů
9.Zkontrolujte a příp. vyměňte regulační elektrodu.
10. Vyměňte desku plošných spojů.

11. Kontaktujte servisního technika

bottom of page