top of page
Connecting Dots

Vaillant 

Chybové stavy kotlů Vaillant  Chyba F 096

vaillant_logo_edited.jpg

Vaillant Chybová hláška F096

Krokový motor plynového ventilu dosáhl maximálního přípustného počtu kroků.

1. Tlak na přívodu plynu je příliš nízký
2. Porucha v odvodu spalin kvůli recirkulaci nebo blokování spalin
3. Nastavený nesprávný druh plynu
4. Nesprávně nastavené vyrovnání plynové armatury v D.052 und ggf. D.182
5. Kondenzát ve spalovací komoře kvůli ucpanému odtoku kondenzátu
6. Vadné čerpadlo na kondenzát (pokud je k dispozici)
7. Porucha elektrického připojení plynové armatury
8. Vadná regulační elektroda
9. Vadný hořák
10. Vadná plynová armatura/nesprávná ET plynová armatura
11. Deska plošných spojů vadná

Oprava nebo příčina 

1. Zkontrolujte tlak připojení plynu.
2. Zkontrolujte celý odvod spalin.
3. Zkontrolujte druh plynu a nastavení druhu plynu pod D.156 a D.157.
4. Zkontrolujte nastavení vyrovnání plynové armatury
5.A Zkontrolujte a příp. vyčistěte potrubí k odvodu kondenzátu včetně sifonu.
5.B. Zkontrolujte spalovací komoru (elektrody, izolační vložky, hořáky).
5.C Příp. vyměňte izolační vložky ve spalovací komoře
6. Zkontrolujte a vyčistěte čerpadlo na kondenzát. Příp. čerpadlo na kondenzát vyměňte.
7. Zkontrolujte svazek kabelů mezi deskou s plošnými spoji a plynovou armaturou včetně všech konektorových spojů.
8. Zkontrolujte a příp. vyměňte regulační elektrodu.
9. Zkontrolujte a příp. vyměňte hořák.
10. Zkontrolujte a příp. vyměňte plynovou armaturu.
11.Vyměňte desku plošných spojů.

12. Kontaktujte servisního technika

bottom of page