top of page
Connecting Dots

Vaillant 

Chybové stavy kotlů Vaillant  Chyba F 326

vaillant_logo_edited.jpg

Vaillant Chybová hláška F326

Hydraulický test senzorů a aktorů zjistil minimálně dvě hydraulické komponenty, které nefungují.

1. Trojcestný přepínací ventil vadný nebo zablokovaný
2. Konektor na trojcestném motorovém ventilu není zapojený/je uvolněný
3. Přerušení ve svazku kabelů
4. Okruh teplé vody není připojen
5. Externí čerpadlo běží trvale
6. Čerpadlo je vadné.

Oprava nebo příčina 

1. Zkontrolujte a příp. vyměňte trojcestný přepínací ventil.
2. Zkontrolujte konektor a zapojení na trojcestném motorovém ventilu.
3. Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů včetně všech konektorových spojů.
4. Připojte okruh teplé vody.
5. Zkontrolujte externí čerpadlo a systémovou konfiguraci
6. Zkontrolujte a příp. vyměňte čerpadlo

7. Kontaktujte servisního technika

bottom of page