top of page
Connecting Dots

Vaillant 

Chybové stavy kotlů Vaillant  Chyba F 343

vaillant_logo_edited.jpg

Vaillant Chybová hláška F343

Signál snímače hmotnostního průtoku vzduchu není věrohodný.

1. Zástrčka senzoru hmotnostního průtoku vzduchu není zapojená / je uvolněná
2. Konektor na hlavní desce není zapojený / je uvolněný
3. Přerušení ve svazku kabelů
4. Odchylka měření příliš vysoká. Senzor hmotnostního průtoku vzduchu je znečištěný.
5. Trvale se opustí měřicí rozsah. Vadný senzor hmotnostního průtoku vzduchu
6. Deska plošných spojů vadná

Oprava nebo příčina 

1. Zkontrolujte zástrčku a zapojení senzoru hmotnostního průtoku vzduchu.
2. Zkontrolujte konektor a jeho zapojení.
3. Zkontrolujte a příp. vyměňte svazek kabelů včetně všech konektorových spojů.
4. Zkontrolujte senzor hmotnostního průtoku vzduchu, zda není znečištěný.
5. Vyměňte kompletní trubku k nasávání vzduchu.
6. Vyměňte desku plošných spojů.

7. Kontaktujte servisního technika

bottom of page